FROMBORK - tam, gdzie zmienił się świat

W tym przytulnym miasteczku rybackim, słynny astronom Mikołaj Kopernik spędził 30 lat swojego życia. Żył i pracował w sąsiedztwie jednej z najpiękniejszych ufortyfikowanych świątyń gotyckich na świecie. W tym miejscu Kopernik udowodnił, że ziemia krąży wokół słońca, a nie na odwrót. Półgodzinne koncerty na XVIII-wiecznych barokowych organach w XIII-wiecznej katedrze są niesamowite! Zaplanuj także wizyty w Muzeum Kopernika, Muzeum Medycznym i Planetarium.
„Przybyłem na koniec świata” napisał Kopernik po wysłaniu go tam jako kanonika.